Psychoterapie

Psychoterapie je soubor komunikačních technik užívaných psychoterapeutem ke zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny.

Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru. Někdy psychoterapie navazuje na lékařskou diagnostiku a terapii, nebo je s ní provázána. Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem či klienty, kteří mohou být z jeho rodiny nebo z nejbližšího společenského okolí.

Pacienti hovoří o tom, co je trápí, ve snaze dostat se k hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Léčení může být zaměřené na specifická duševní onemocnění nebo poruchy (např. psychosomatická onemocnění) nebo také na problémy běžného života (vztahové problémy, existenciální krize, soužití s nemocnou osobou).

MUDr. Jiří Poněšický má ukončené psychoterapeutické vzdělání v systemické a rodinné terapii. Má zkušenosti i se skupinovou terapií a hypnoterapií. V běžném provozu urologické ambulance není na plnohodnotný psychoterapeutický rozhovor čas. Je však možné nastínit problematiku, ujasnit si, zda je daný problém do psychoterapie vhodný a domluvit se na psychoterapeutických sezeních buď individuálních v prostorách ambulance mimo ordinační dobu, nebo na rodinné terapii.

Takové setkání trvá cca 50 minut. Může jít o jedno sezení, častěji jde o více, např. 6 sezení v cca 14 denních intervalech. Viz. ceník placených služeb.

Online rezervace

Mohlo by vás zajímat ...

Urologie

Urologie diagnostikuje a léčí choroby vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.
Zobrazit více

Andrologie a sexuologie

Onemocnění mužských reprodukčních orgánů.
Zobrazit více

Psychosomatika

V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví.
Zobrazit více

Prevence

Prevence rakoviny prostaty díky účinnému preventivnímu vyšetření. Tím je především onkomarker – krevní test PSA – prostatický specifický antigen.
Zobrazit více

Drobné chirurgické zákroky

Mezi tyto zákroky patří především obřízka (circumcise), plastika uzdičky (frenuloplastika), odstranění genitálních bradaviček a dalších drobných útvarů na přirození.
Zobrazit více