Psychoterapie

Psychoterapie je soubor komunikačních technik užívaných psychoterapeutem ke zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny.

Většina psychoterapeutických škol je založena na rozhovoru. Někdy psychoterapie navazuje na lékařskou diagnostiku a terapii, nebo je s ní provázána. Psychoterapie obvykle probíhá mezi psychoterapeutem a jeho klientem či klienty, kteří mohou být z jeho rodiny nebo z nejbližšího společenského okolí.

Pacienti hovoří o tom, co je trápí, ve snaze dostat se k hlubším souvislostem, lépe je pochopit, přijmout a někdy i nalézt vhodná vysvětlení nebo řešení. Léčení může být zaměřené na specifická duševní onemocnění nebo poruchy (např. psychosomatická onemocnění) nebo také na problémy běžného života (vztahové problémy, existenciální krize, soužití s nemocnou osobou).

V současné době dokončuje jeho supervizní část. V běžném provozu urologické ambulance není na plnohodnotný psychoterapeutický rozhovor čas. Je však možné nastínit problematiku, ujasnit si, zda je daný problém do psychoterapie vhodný a domluvit se na psychoterapeutických sezeních buď individuálních v prostorách ambulance mimo ordinační dobu, nebo na rodinné terapii.

Rodinou terapii pak nejlépe s terapeutickým párem, po dohodě v prostorách Psychosomatické kliniky na Praze 6 nebo Psychologického centra Holešovice. Takové setkání trvá cca 50 minut. Může jít o jedno sezení, častěji jde o 6 sezení v cca 14 denních intervalech. Viz. ceník placených služeb.