Urologie

Urologie diagnostikuje a léčí choroby vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.

Urologie je chirurgický lékařský obor zabývající se diagnostikou a terapií chorob vylučovací soustavy (ledvin, močovodu, močového měchýře, močové trubice) a mužských pohlavních orgánů (varlata a šourek, chámovody, prostata).

Těmito chorobami jsou vrozené vady, záněty, nádory, kameny, poruchy funkce. Řadu chorob je možné léčit konzervativně (tedy neoperačně) v ambulanci. Je-li operace nutná, doporučíme Vás na nemocniční urologické pracoviště dle vlastního výběru, spádem je nám nejblíže urologická klinika Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Je možné se domluvit i na operaci v mateřské nemocnici našich lékařů, kterými jsou Thomayerova nemocnice a nemocnice Na Homolce. Ze speciálních vyšetření u nás provádíme ultrazvukové vyšetření ledvin, močového měchýře, prostaty a obsahu skróta. Dále cystoskopii rigidní i flexibilní (tedy endoskopické vyšetření močového měchýře) a uroflowmetrii (vyšetření proudu moči).

Je-li nutná biopsie prostaty či komplexní urodynamické vyšetření, provádíme toto po dohodě v nemocnici.

Nefrologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou onemocnění ledvin, transplantací ledvin a dialýzou. Nefrologové jsou původním povoláním internisté a i když také léčí ledviny, specializují se na jinou skupinu onemocnění než urologové ( například glomerulonefritidy - zánět ledvinného klubíčka, nebo oslabení funkce ledvin v důsledku interních onemocnění - cukrovka, vysoký tlak). Nefrologické poradenství v naší ambulanci neposkytujeme.

Samostatným oborem je i dětská urologie. Ani tu bohužel neprovozujeme, ale základní konzultace - nejčastěji např. ohledně srostlé předkožky ( konglutinace, fimóza ), nesestouplých varlat či močové infekce samozřejmě poskytneme.