Náš tým

MUDr. Jiří Poněšický, FEBU

Studium medicíny ukončil roku 1992. Po té se začal postgraduálně vzdělávat v oboru urologie, urologii také ve své různorodé praxi věnoval nejvíce času. Jako urolog pracoval v různých nemocnicích i ambulantních zařízeních. Z toho nejdéle v Nemocnici Na Homolce, kde na částečný úvazek a v rámci vykonávání pohotovostních služeb pracuje do současnosti.

V oboru urologie dosáhl plné kvalifikace, včetně evropské atestace FEBU. V roce 2009 si doplnil ještě nástavbovou atestaci z lékařské sexuologie. Řada sexuologických potíží však úzce souvisí i s psychikou. To zdaleka neplatí jen pro sexuologii ale snad pro všechny obory medicíny, v sexuologii je to možná nápadnější.

Aby mohl být svým pacientům nápomocen komplexně, absolvoval ještě výcvik v psychoterapii v oboru psychosomatické medicíny. Součástí tohoto výcviku je i praxe v psychiatrii, proto v současné době pracuje na částečný úvazek i v psychiatrické nemocnici.

STUDIUM A PRAXE

 • 1985–1992 – Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství
 • 1992–1996 Nemocnice Kladno,
 • 1996–2002 Nemocnice Na Homolce Praha, oddělení všeobecné chirurgie
 • 2002– 2003 Nemocnice Teplice, urologické oddělení,
 • 2003–2007 R.M.A. Centrum, Praha 7, International S.O.S. Assistance, Nemocnice Mariánské Lázně,
 • 2007 – opět Nemocnice Na Homolce,
 • Další úvazky: Gona s.r.o., Národní, Praha 1, soukromé sexuologiké centrum, urologická ambulance, poliklinika Čumpelíkova, Praha 8 , posudkový lékař úřadu práce Praha 5, poradenství pro server inkontina.cz a Urozpravodaj.cz

POSTGRADUÁLNÍ ZKOUŠKY

 • 1996 I. atestace z urologie
 • 2000 I. atestace z všeobecné chirurgie
 • 2002 licence ČLK pro výkon samostatné praxe v oboru urologie
 • 2004 Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR o odborné a specializované způsobilosti v oboru urologie
 • 2008 FEBU (Fellow of European Board of Urology) – tzv. mezinárodní atestace
 • 2009 atestace z lékařské sexuologie (specializovaná způsobilost)
 • 2013 ukončen základní psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii
 • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • ČLK – Česká lékařská komora
 • ČUS – Česká urologická společnost JEP
 • Sexuologická společnost JEP
 • EAU – European Assotiation of Urology
 • ČSSM – Česká společnost pro sexuální medicínu
 • ESSM – European Society for Sexual Medicine
 • ISSM – International Society for Sexual Medicine
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP

MUDr. Milan Maier

Absolvoval I. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kterou ukončil promocí v roce 1974. Po chirurgické praxi se specializoval od roku 1979 na urologii ve Fakultní nemocnici Na Bulovce.

Poté přešel na urologické oddělení v nemocnici v Kladně, kde působil do roku 1999. Dále následovala tříletá urologická a chirurgická praxe v berounské nemocnici. Posléze pracoval v ambulanci Urocentra, Karlovo náměstí č. 3 – u pana docenta MUDr. Hanuše.

Od roku 2004 až dosud pracuje v privátní urologické praxi v Budečské ulici č. 40, Praha 2. Od roku 2010 působí také v urologické ambulanci v Praze 5, Seydlerova 2451. Průběžně se zúčastňuje urologických seminářů ve FN Motol a Thomayerově nemocnici.

Atestace

 • Chirurgie I. stupně – rok 1977
 • Urologie I. stupně – rok 1980
 • Urologie II. stupně – rok 1988

MUDr. Milan Bartůněk

Studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze zakončil promocí roku 1973. Po základní vojenské službě (Vimperk) nastoupil roku 1974 do Ústřední vojenské nemocnice Praha na oddělení urologie jako sekundární lékař.

Roku 1978 složil I. atestaci a roku 1982 II. atestaci z urologie. Roku 1984 byl zařazen do funkce ordináře urologického oddělení ÚVN. Od roku 2002 pracuje v Nemocnici Na Homolce v Praze jako ordinář pro urologii na oddělení všeobecné chirurgie.

Po zaškolení ve Francii, Německu a Švédsku se od roku 2005 podílel na zavedení robotické operativy karcinomu prostaty v NNH, kde byla tato technologie uvedena do provozu jako první v České republice.

Na částečný úvazek působí jako ambulantní urolog v PUP Královské Vinohrady od roku 1998.

MUDr. Miroslav Záleský Ph.D.

Narozen: 26. srpna 1972 ve Vlašimi, okres Benešov

E-mail: miroslav.zalesky@ftn.cz

Vzdělání

 • 1990–1997: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000 – Atestace I. st. z oboru urologie
 • 2001 – Kurz brachyterapie karcinomu prostaty – Chicago Prostate Cancer Center, USA
 • 2004 – Atestace II. st. z oboru urologie
 • 2001–2008: postgraduální studium na 3.LF UK v oboru experimentální chirurgie zakončeno obhajobou Ph.D. na téma: Možnosti předoperačního stanovení lokálního rozsahu karcinomu prostaty

Odborná praxe

 • 1994 – Lékařská praxe (1 měsíc)- Praktický lékař, Maryland, USA
 • 2001 – Praxe na oddělení chirurgie a urologie (2 měsíce)- Vesoul, Francie
 • 1997 – 2006: lékař, Urologická klinika FNKV a 3. LFUK
 • 2001 – 2006: Odborný asistent, Urologická kliniky 3. LF UK
 • 2006: Zástupce přednosty pro věci školské, Urologická klinika 3. LF UK
 • 2006 – dosud: Externí učitel 3. LF UK
 • 2013 – dosud: Odborný asistent, Urologická klinika 1. LF UK
 • 2006 – dosud: Zástupce primáře a vedoucí operačních sálů urologického oddělení Thomayerovy nemocnice

Členství v odborných organizacích

 • od r. 1997 člen České urologické společnosti
 • od r. 2000 člen Evropské urologické společnosti

Jazykové znalosti

 • Angličtina – výborná znalost, 1994 roční studijní pobyt v USA zakončený TOEFL testem skóre 573
 • Francouzština – pasivní znalost
 • Ruština – pasivní znalost

Iveta Šturmová

Zdravotní sestra

Maturovala na gymnáziu v Říčanech. Následně pak Vyšší zdravotní škola. Od r. 2005 pracuje jako zdravotní sestra v PUP.

Mgr. Helena Poněšická

Jednatelka společnosti PUP, vystudovala filosofickou fakultu UK. Pracuje jako překladatelka z francouzského jazyka. Rok studia na zdravotní škole.