Náš tým

MUDr. Jiří Poněšický, FEBU, FECSM

Studium medicíny ukončil roku 1992. Po té se začal postgraduálně vzdělávat v oboru urologie, urologii také ve své různorodé praxi věnoval nejvíce času. Jako urolog pracoval v různých nemocnicích i ambulantních zařízeních. Z toho nejdéle v Nemocnici Na Homolce.

V oboru urologie dosáhl plné kvalifikace, včetně evropské atestace FEBU. V roce 2009 si doplnil ještě nástavbovou atestaci z lékařské sexuologie (později i „evropskou“ atestaci FECSM). Řada sexuologických potíží však úzce souvisí i s psychikou. To zdaleka neplatí jen pro sexuologii ale snad pro všechny obory medicíny, v sexuologii je to možná nápadnější.

Aby mohl být svým pacientům nápomocen komplexně, absolvoval ještě výcvik v psychoterapii a dále se vzdělává v oboru psychosomatická medicína. Součástí tohoto výcviku je i praxe v psychiatrii, proto v současné době pracuje na částečný úvazek i v Psychiatrické nemocnici Bohnice, na psychoterapeutickém oddělení a dále jako rodinný terapeut na Adiktologické klinice LF 1UK a VFN

STUDIUM A PRAXE

 • 1985–1992 Univerzita Karlova Praha, 1. lékařská fakulta, obor všeobecné lékařství
 • 1992–1996 Nemocnice Kladno,
 • 1996–2002 Nemocnice Na Homolce Praha, oddělení všeobecné chirurgie
 • 2002–2003 Nemocnice Teplice, urologické oddělení,
 • 2003–2007 R.M.A. Centrum, Praha 7, International S.O.S. Assistance, Nemocnice Mariánské Lázně,
 • 2007–2013 opět Nemocnice Na Homolce,
 • 2013-doposud - Privátní praxe
 • Další úvazky: Gona s.r.o., Národní, Praha 1, soukromé sexuologiké centrum, poradenství pro server inkontina.cz a Urozpravodaj.cz, služby na Protialkoholní záchytné stanici

POSTGRADUÁLNÍ ZKOUŠKY

 • 1996 I. atestace z urologie
 • 2000 I. atestace z všeobecné chirurgie
 • 2002 licence ČLK pro výkon samostatné praxe v oboru urologie
 • 2004 Osvědčení Ministerstva zdravotnictví ČR o specializované způsobilosti v oboru urologie
 • 2008 FEBU (Fellow of European Board of Urology) – tzv. mezinárodní atestace z urologie
 • 2009 atestace z lékařské sexuologie (specializovaná způsobilost)
 • 2016 ukončen psychoterapeutický výcvik v systemické a rodinné terapii
 • 2018 ukončen výcvik v hypnoterapii
 • Diplom celoživotního vzdělávání ČLK
 • 2020 FECSM (Fellow of the European Comittee of Sexual Medicine)
 • 2020 ukončení základního kmene v oboru psychiatrie

ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH

 • ČLK – Česká lékařská komora
 • ČUS – Česká urologická společnost ČLS JEP
 • Sexuologická společnost ČLS JEP
 • EAU – European Assotiation of Urology
 • ČSSM – Česká společnost pro sexuální medicínu
 • ESSM – European Society for Sexual Medicine
 • ISSM – International Society for Sexual Medicine
 • Společnost psychosomatické medicíny ČLS JEP
 • Psychiatrická společnost ČLS JEP
Online rezervace

MUDr. Milan Bartůněk

Studia na Fakultě všeobecného lékařství UK v Praze zakončil promocí roku 1973. Po základní vojenské službě (Vimperk) nastoupil roku 1974 do Ústřední vojenské nemocnice Praha na oddělení urologie jako sekundární lékař.

Roku 1978 složil I. atestaci a roku 1982 II. atestaci z urologie. Roku 1984 byl zařazen do funkce ordináře urologického oddělení ÚVN. Od roku 2002 pracuje v Nemocnici Na Homolce v Praze jako ordinář pro urologii na oddělení všeobecné chirurgie.

Po zaškolení ve Francii, Německu a Švédsku se od roku 2005 podílel na zavedení robotické operativy karcinomu prostaty v NNH, kde byla tato technologie uvedena do provozu jako první v České republice.

Na částečný úvazek působí jako ambulantní urolog v PUP Královské Vinohrady od roku 1998.

MUDr. Miroslav Záleský Ph.D.

Narozen: 26. srpna 1972 ve Vlašimi, okres Benešov

E-mail: miroslav.zalesky@ftn.cz

Vzdělání

 • 1990–1997: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 • 2000 – Atestace I. st. z oboru urologie
 • 2001 – Kurz brachyterapie karcinomu prostaty – Chicago Prostate Cancer Center, USA
 • 2004 – Atestace II. st. z oboru urologie
 • 2001–2008: postgraduální studium na 3.LF UK v oboru experimentální chirurgie zakončeno obhajobou Ph.D. na téma: Možnosti předoperačního stanovení lokálního rozsahu karcinomu prostaty

Odborná praxe

 • 1994 – Lékařská praxe (1 měsíc)- Praktický lékař, Maryland, USA
 • 2001 – Praxe na oddělení chirurgie a urologie (2 měsíce)- Vesoul, Francie
 • 1997 – 2006: lékař, Urologická klinika FNKV a 3. LFUK
 • 2001 – 2006: Odborný asistent, Urologická kliniky 3. LF UK
 • 2006 - Zástupce přednosty pro věci školské, Urologická klinika 3. LF UK
 • 2006 – dosud: Externí učitel 3. LF UK
 • 2013 – dosud: Odborný asistent, Urologická klinika 1. LF UK
 • 2006 – 2018: Zástupce primáře a vedoucí operačních sálů urologického oddělení Thomayerovy nemocnice
 • 2019 - urologické oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha

Členství v odborných organizacích

 • od r. 1997 člen České urologické společnosti
 • od r. 2000 člen Evropské urologické společnosti

Jazykové znalosti

 • Angličtina – výborná znalost, 1994 roční studijní pobyt v USA zakončený TOEFL testem skóre 573
 • Francouzština – pasivní znalost
 • Ruština – pasivní znalost

MUDr. Lucie Mareth

narozena v Praze v roce 1988

Vzdělání

 • 2008-2014 studium na 1.LF UK, obor Všeobecné lékařství (z toho jeden rok studia ve Španělsku na Universidad Miguel Hernández de Elche)

Odborná praxe

 • Od roku 2015 pracuje jako lékař ve VFN - obor urologie
 • v ordinaci P.U.P působí s menší přestávkou od roku 2019
Online rezervace

Iveta Šturmová

Zdravotní sestra

Maturovala na gymnáziu v Říčanech. Následně pak Vyšší zdravotní škola. Od r. 2005 pracuje jako zdravotní sestra v PUP.

Mgr. Helena Poněšická

Jednatelka společnosti PUP, vystudovala filosofickou fakultu UK. Pracuje jako překladatelka z francouzského jazyka. Rok studia na zdravotní škole.

Online rezervace

Naše služby

Mohlo by vás zajímat ...

Placené služby

Mezi placené služby patří přednostní objednání, návštěva mimo ordinační hodiny, psychoterapie, psychosomatická či sexuologická konzultace.
Zobrazit více

Představujeme se

PUP – Privátní urologickou praxi Královské Vinohrady s.r.o., založil MUDr. Richard Bambas roku 1994. Jde tak o jedno z nejdéle kontinuálně pracujících soukromých urologických pracovišť v České republice.
Zobrazit více

Smluvní zdravotní pojišťovny

Máme smlouvy na ambulantní činnost v oboru urologie s následujícími pojišťovnami:
Zobrazit více