Andrologie a sexuologie

Onemocnění mužských reprodukčních orgánů.

Andrologie

Andrologie je odvětví medicíny, zabývající se mužskými reprodukčními orgány, a jejich onemocněními. Kromě reprodukčních problémů se andrologie zabývá problémy s erektilními funkcemi a dalšími problémy v oblasti penisu, varlat a prostaty. Vzhledem k výrazným změnám demografické „věkové pyramidy“ přibývá v posledních letech andrologii péče o stárnoucí muže.

Sexuologie

Sexuologie je obor zabývající se všemi aspekty pohlavního života (fyziologickým, lékařským, pedagogickým, psychologickým, etickým, atp.). Vyjadřuje se k tendencím sexuality v kontextu znalostí všech vědeckých oborů. Zabývá se fyziologickým vývojem a funkcí pohlavních orgánů, vývojem, rozvojem lidského sexuálního chování, chování v párech, problematikou sexuálně rizikového chování včetně výzkumu, diagnostiky a léčby pohlavních a pohlavně přenosných chorob.

Zvláštní kapitolou je tzv. deviantologie, zabývající se parafilním sexuálním chováním. Jedná se tedy o obory příbuzné, částečně se překrývající, kdy sexuologie znamená pojem širší než andrologie.

Andrologické poradenství v naší ambulanci běžně poskytujeme. Sexuologie je orientována více psychologicky, je vyhraněna jako samostatný lékařský obor kromě ČR v nemnoha zemích. Česká škola lékařské sexuologie má jednu z nejdelších tradicí v celosvětovém kontextu. V zahraničí se jedná často o oblast, na kterou se specializují někteří psychologové.

U nás jde o nástavbovou atestaci na obor psychiatrie, gynekologie a urologie. Většina našich sexuologů jsou původním vzděláním psychiatři a gynekologové. MUDr. Jiří Poněšický, FEBU, FECSM, patří k několika málo českým urologům, kteří mají vzdělání i v sexuologii.

Online rezervace

Mohlo by vás zajímat ...

Urologie

Urologie diagnostikuje a léčí choroby vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.
Zobrazit více

Psychoterapie

Psychoterapie je soubor komunikačních technik užívaných psychoterapeutem ke zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny.
Zobrazit více

Psychosomatika

V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví.
Zobrazit více

Prevence

Prevence rakoviny prostaty díky účinnému preventivnímu vyšetření. Tím je především onkomarker – krevní test PSA – prostatický specifický antigen.
Zobrazit více

Drobné chirurgické zákroky

Mezi tyto zákroky patří především obřízka (circumcise), plastika uzdičky (frenuloplastika), odstranění genitálních bradaviček a dalších drobných útvarů na přirození.
Zobrazit více