Psychosomatika

V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví.

Kategorie zdraví, vymezení choroby, zdravotní a funkční stav jsou podmíněné nejen tělesně, ale také duševně, sociálně, zvyklostmi dané společnosti, vlivy a nároky prostředí – i dle definice WHO (Světové zdravotnické organizace). Z toho vyplývá, že psychosomatika je podmíněna biopsychosociálně. Psychosomatická medicína není nějakou alternativou k současné moderní medicíně.

Každá choroba má svůj nejen biologický ale i psychologický a sociální rozměr. V praxi se však většina lékařů věnuje pouze té biologické stránce nemoci. Což je ve většině případů naprosto v pořádku. Lékaři zabývající se psychosomatikou jsou si však více než ostatní vědomi faktu, že u určité části pacientů psychosociální faktory hrají významnou roli při vzniku onemocnění, zejména však v jeho přechodu do chronicity. Snaží se na tento aspekt brát ohled i při léčbě, zvláště u chronických stavů. V něm může nezřídka být příčina toho, proč jsou standardní medicínské postupy na mnohé chronické stavy krátké.

Například v Německu jsou psychosomatické kliniky běžnou součástí i menších nemocnic. U nás byla léta tato oblast medicíny poněkud v pozadí. Teprve v roce 2013 byla ustanovena Společnost psychosomatické medicíny v rámci České lékařské společnosti J. E. Purkyně a psychosomatika byla uznána za samostatný medicínský obor.

MUDr. Jiří Poněšický patří k zakládajícím členům této společnosti. Zároveň je jediným členem, který je současně urologem. Někdy se můžeme setkat i s termíny celostní či holistická medicína. Tyto se definicí mohou s psychosomatikou překrývat.

Online rezervace

Mohlo by vás zajímat ...

Urologie

Urologie diagnostikuje a léčí choroby vylučovací soustavy a mužských pohlavních orgánů.
Zobrazit více

Andrologie a sexuologie

Onemocnění mužských reprodukčních orgánů.
Zobrazit více

Psychoterapie

Psychoterapie je soubor komunikačních technik užívaných psychoterapeutem ke zvýšení duševního zdraví klienta či pacienta nebo ke zlepšení vztahů uvnitř skupiny, např. rodiny.
Zobrazit více

Prevence

Prevence rakoviny prostaty díky účinnému preventivnímu vyšetření. Tím je především onkomarker – krevní test PSA – prostatický specifický antigen.
Zobrazit více

Drobné chirurgické zákroky

Mezi tyto zákroky patří především obřízka (circumcise), plastika uzdičky (frenuloplastika), odstranění genitálních bradaviček a dalších drobných útvarů na přirození.
Zobrazit více